Privacyverklaring voor Werving en Selectie

Alternate Nederland gelooft sterk in de privacybescherming van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Ook menen we dat het belangrijk is u te informeren over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarover een keuze te bieden. Daarom raden we u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Reikwijdte van deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens van sollicitanten die worden verzameld of gebruikt door Alternate Nederland of haar dochter- of zusterondernemingen. De organisatie die verantwoordelijk is voor de gegevens in dit sollicitatiesysteem is Alternate Nederland, met hoofdkantoor op Marconiweg 1, 4691SV te Tholen. Deze Privacyverklaring vervangt de andere Privacyverklaring voor gebruikers en/of consumenten die op al onze websites onder aan de pagina verschijnt zodra een gebruiker een website van Alternate Nederland bezoekt.

Wervings- en selectieproces

Kandidaten kunnen naar een functie bij Alternate Nederland solliciteren via het uploaden van hun C.V. en begeleidend schrijven. Dit kan met de upload mogelijkheid bij elke vacature. Na het selectieproces krijgt u te horen of u wordt uitgenodigd voor een gesprek of niet.

Deelt Alternate Nederland uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen door Alternate Nederland gebruikt en worden niet openbaar gemaakt of verkocht aan derden.

Hoelang bewaart Alternate Nederland uw gegevens?

Persoonlijke gegevens van kandidaten die solliciteren naar een functie worden bewaard in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen ten aanzien van persoonlijke gegevens. Alle kandidaten wordt aangeraden hun gegevens bij te werken als dat van toepassing is.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van de informatie die u aan ons toevertrouwt. Alternate Nederland gebruikt een diversiteit van beveiligingstechnieken voor het beschermen van uw informatie, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling van toepassingsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Nadat u ons hebt voorzien van uw persoonlijke gegevens bent u altijd in staat deze informatie te wijzigen. Als u uw informatie om welke reden ook wilt verwijderen uit de database, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar personeel@alternate.nl.

Contact opnemen met ons

U kunt ons bereiken via personeel@alternate.nl of door te schrijven naar het volgende adres:
Alternate Nederland
Marconiweg 1, 4691SV te Tholen, Nederland

16-07-2020